Hvis du ikke er en kegle, men en Bowler så kontakt

Svendborg Bowlingklub

Adressen er:
Bowl ´n`Fun
Nyborgvej 4
5700 Svendborg

Bowling graphics

Menu

 Forside

 Fakta

 Turneringer

Spec. Bowling

 Oplysninger

 Sponsor

 

Medlems nyt:

 Opslagstavlen

Div. Links


Praktiske oplysninger

 
Klubadresse og kluboplysninger:   Bestyrelsen  
Svendborg Bowling klub
Nyborgvej 4
5700 Svendborg

Svendborg Bowling klub er tilsluttet Dansk Bowling Forbund.

Klubaften Tirsdag kl. 19.30 - 21.00 dog ikke i ferieperioden. mød op 15 minutter før Kontingent pr. måned

(Se din kontingent her)

CVR. Nr.
29755086

Svendborg Sparekasse 
Reg. nr. 0815 kontonr. 0000423378

NB:
Betales kontingent pr. netbank skal betalingen være klubben i hænde senest den første i hver måned 


Formand:
Henrik Jakobsen
Tlf. 25781860

Kasserer:
Ejlif Michaelsen
Tlf. 21 68 98 55

Bestyrelses
medlem:
Lise-Lotte
Tlf.21 43 00 22
Klubmail
Ejlif Michaelsen

Webmaster
 Allan Rasmussen

 

Sponsor